Minicans

Sábado 25 |  Parque do Río 

MiniCans é un espazo familiar onde se desenvolven actividades musicais e relacionadas co cine orientadas aos máis pequenos.