LAS ESCLAVAS DE LA CASA SALVAÑACH

 

Dirección e guión: Manane Rodríguez.  Vai de: A vida de Mariquita, escrava da Casa Salvañach, volveuse un inferno. Un día si e outro tamén recibe malos tratos de Celedonia, a súa patroa. Fuxir dese lugar e desa situación é para Mariquita unha cuestión de vida ou morte. Estado: En desenvolvemento O detalle: Las esclavas de la casa Salvañach será o quinto filme de Manane Rodríguez, Premio Pedigree en Cans 2020.