Xurado dos veciños

Jesusa Fortes, “Susa do Barbado”. Susa ten 74 anos e é taberneira xubilada. Estivo ó fronte do histórico Bar Barbado, no barrio dos Eidos.

Milagros Ramilo, “Milagros de Ramilo”. Milagros ten 73 anos e traballou como ama de casa e foi tamén emigrante en Francia. Representa ó barrio da Graña.

María Rodríguez Campos, “Maruja da Capilla”. Naceu no barrio da Pedreira, debaixo do Monte Castelo. Ten 66 anos e é xubilada de Frigolouro, onde traballou toda a vida.

Ramón Areal Quintas, “Moncho de Perucho”. Ten 46 anos e é carpinteiro de aluminio. É do barrio da Buraca.

Sandra Carballo. Ten 24 anos, traballa como auxiliar de enfermería e vive no barrio dos Eidos.

previo