Venda e recollida de entradas

Venda

 • Entradas de curtas a concurso
  No posto de merchandising do Festival de xoves a sábado ata as 16h00.
Actividades individuais:
 • No posto de merchandasing de xoves a sábado ata unha hora e media antes do comezo da actividade.
 • No lugar no se vaia desenvolver a actividade dende trinta minutos antes do seu comezo.

Recollida (para entradas vendidas online no 2º e 3º prazo de venda)

ENTRADAS DE CURTAS A CONCURSO DE MAÑÁ:
 • No posto de merchandasing do Festival (venres de 19h00 a 23h00)
 • Na entrada da Casa de Bugarín (sábado de 9h15 a 9h50)
ENTRADAS DE CURTAS A CONCURSO DE TARDE:
 • No posto de merchandasing do Festival (venres de 19h00 a 23h00)
 • No posto de merchandasing do Festival (sábado de 11h00 a 15h00)
  *As 9h50 (entradas de mañá) e as 15h00 (entradas de tarde) son as horas límite, a partir de aí a organización poderá poñer as entradas á venda.
Actividades individuais:
Dende 30 minutos antes da actividade no seu lugar de celebración.