Inscrición videoclip

Información do Grupo

Nome do grupo:

Cidade:

Teléfono (requerido):

Correo electrónico (requerido):

Información do Realizador / a

Nome e apelidos:

Lugar de nacemento:

Data de nacemento:

Teléfono:

Correo electrónico:

Datos da persoa ou compañía que inscribe a obra

Nome:

Enderezo:

Teléfono (requerido):

Correo electrónico (requerido):

Información do VIDEOCLIP

Nome do tema:

Lugar da rodaxe:

Data de estrea:

Duración:

Ópera prima: SiNon

Entidade de propiedade intelectual á que está adscrita a obra:

Enlace do videoclip:

Contrasinal do enlace:

 

Declaro que son o propietario do Copyright da obra ou o representante legal autorizado para realizar esta inscrición.

Esta inscrición implica a aceptación das Bases do Festival de Cans.

No cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 RGPD a Asociación Cultural e Deportiva Arela do Porriño informa que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado. Garántese a máxima confidencialidade no tratamento de ditos datos que só serán utilizados para os fins previstos na convocatoria.
O responsable do tratamento dos datos é: Asociación Cultural e Deportiva Arela do Porriño con CIF G-36442192 e domicilio en Camino Fontevella nº3 - 2C, 36400 O Porriño (Pontevedra).