Inscrición curtametraxe de non ficción

Información do Realizador / a

Nome e apelidos:

Lugar de nacemento:

Data de nacemento:

Teléfono (requerido):

Correo electrónico (requerido):

Información da obra

Título orixinal:

Data de produción:

País de produción:

Duración:

Idioma:

Subtítulos: SiNon

Ópera prima: SiNon

Guionista:

Autor/a BSO:

Sinopse:

Reparto:

Enlace da obra:

Contrasinal do enlace:

Cartelería + Fotograma (max. 8MB):

Datos da persoa ou compañía que inscribe a obra

Nome:

Enderezo:

Teléfono:

Correo electrónico:

 

Declaro que son o propietario do Copyright da obra ou o representante legal autorizado para realizar esta inscrición.

Esta inscrición implica a aceptación das Bases do Festival de Cans.

No cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como no Real Decreto 1720/2007 que desenrola esta lei, a Asociación Cultural e Deportiva Arela do Porriño, informa que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado. Garántese a máxima confidencialidade no tratamento de ditos datos que só serán utilizados para os fins previstos na convocatoria.